Wyposażenie

dental 3

- unit zapewniający maksymalny komfort Pacjenta

- aparat RTG w najnowszej technologii eliminującej dawkę promieniowania oraz skracającej czas obróbki zdjęcia.

- kamera wewnatrzustna

- endometr

- skaler ultradźwiękowy

- piaskarka stomatologiczna

- sterylizator

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank